شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
صفحه 
 از 5
رکورد 1 تا 20 از 93
 
نوع صفحه
عنوان صفحه
امکان ثبت نظر؟
خبر بخش درمان با واقعیت مجازی Virtual Reality در فیزیوتراپی کیمیا راه اندازی شد
خبر صفحه رسمی کلینیک فیزیوتراپی کیمیا در اینستاگرام
خبر نسخه جدید اپلیکیشن پذیرش کلینیک فیزیوتراپی کیمیا منتشر شد
صفحه دینامیک ارتباط با کلینیک فیزیوتراپی کیمیا
مقاله آشنائی با تاندونیت کلسیفیه شده آشیل
خبر بهره گیری از فیزیوتراپیست خانم در فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک معاینه و ارزیابی بالینی در فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک لیست برخی قابلیت های نرم افزار پذیرش فیزیوتراپی کیمیا
خبر کلاس های آموزشی معرفی امکانات و شیوه استفاده از نرم افزار پذیرش فیزیوتراپی
خبر انتشار عمومی سیستم پذیرش فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک قوانین و شرایط داخلی کلینیک فیزیوتراپی کیمیا
خبر استخدام منشی و مسئول پذیرش در فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک قوانین استخدام و جذب نیروی کار در کلینیک فیزیوتراپی کیمیا
خبر انتشار نسخه iOS اپلیکیشن پذیرش فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک استاد محمد رضا شجریان
صفحه دینامیک استاد محسن هاشمی ؛ پدر فیزیوتراپی ایران
صفحه دینامیک فیزیوتراپی چیست؟ فیزیوتراپیست کیست؟
صفحه دینامیک آشنائی با کامبینیشن درمانی
صفحه دینامیک کاربردهای لیزر در فیزیوتراپی
خبر انتشار اولین نشریه هوشمند فیزیوتراپی در کشور